logo

RBSSKALS Grupa

1812 apsaimniekojamie objekti 

620 darbinieki šobrīd 

Vairāk nekā 220 realizēti projekti 22 gados

141 sertificēti speciālisti

38 atzinības un apbalvojumi

14 UNESCO aizsargātie objekti

 

         RBSSKALS uzņēmumu grupas misija ir būt par uzticamu biznesa realizētāju, uzticamu un godprātīgu biznesa partneri, atbildīgu darba devēju un sociāli atbildīgu nodokļu maksātāju, atbildīgu apkārtējās vides un sabiedrības interešu uzturētāju un augstu biznesa un kvalitātes standartu realizētāju savā darbībā.

Mūsu vīzija ir būt starp tirgus līderiem visās darbības sfērās, kuras pārstāv RBSSKALS uzņēmumi un par labi atpazīstamu zīmolu Latvijā un citās valstīs, kurās tiek realizēti mūsu projekti.

Uzņēmuma personālpolitika aicina atcerēties, ka darbinieku piederības apziņa uzņēmumam, uzticēšanās un lepnums ir faktori, kas ļauj biznesam saglabāt elastību, ļauj darba devējam veikt nepārtrauktas izmaiņas, palielinot apgrozījumu un peļņu vienlaikus. Bet cik sarežģīti ir radīt uzticēšanos un piederību uzņēmumam un cik ilgu laiku tas prasa!